Super-Nature jest kursem dla szkół podstawowych.
Jeśli interesuje Państwa nauka w małych grupach popołudniowych, polecamy
Angielski dla dzieci metodą Helen Doron

O nasKursyDla nauczycieliDla rodzicówKontaktGryStrona główna

TERMS OF USE

Helen Doron Limited (HD) udostępnia stronę internetową na poniższych zasadach:

 1. Odwiedzając naszą stronę internetową i korzystając z niej zgadzają się Państwo na poniższe warunki, które stają się prawomocne od pierwszej wizyty na stronie. Jeśli nie zgadzają się Państwo na poniższe warunki, prosimy nie odwiedzać strony ani nie korzystać z niej.
 2. HD może zmienić regulamin w każdej chwili poprzez opublikowanie zmian online. Prosimy regularnie przeglądać regulamin aby upewnić się, że są Państwo świadomi dokonanych przez HD zmian. Korzystanie z serwisu po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zmienionego regulaminu.
 3. Zabronione jest kopiowanie, odtwarzanie, publikowanie, pobieranie, przekazywanie, publiczne udostępnianie, czy jakiekolwiek wykorzystanie zawartości strony inne niż na użytek prywatny. Użytkownicy zgadzają się również nie zmieniać ani nie tworzyć pochodnych treści strony, chyba że na prywatny użytek. Jakakolwiek inna forma wykorzystania zawartości strony wymaga wcześniejszej pisemnej zgody HD.
 4. Użytkownicy zobowiązują się wykorzystywać stronę wyłącznie w sposób zgodny z prawem, nie naruszający praw, ani w żaden sposób nie ograniczający korzystania ze strony przez innych użytkowników. Zakazuje się między innymi zakłócanie spokojnego korzystania ze strony przez innych użytkowników, przesyłanie nieprzyzwoitych lub obraźliwych treści, czy zakłócanie prawidłowego przepływu informacji na stronie.
 5. Zawartość strony, włączając informacje, nazwy, obrazy, zdjecia, loga i ikony związane z HD i\lub powiązanych z HD firm, jej produktami i usługami (lub produktami i usługami strony trzeciej) udostępniana jest w aktualnej postaci i w miarę dostępności, i nie stanowi gwarancji (jawnej czy domniemanej) w prawnie dozwolonym zakresie, włączając domniemane gwarancje zadowalającej jakości, funkcjonalności, zgodności z prawem, kompatybilności, bezpieczeństwa i bezbłędności.
 6. HD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne z poniższych (przewidzianych, przewidywalnych, znanych czy innych) strat czy szkód: (a) utrata danych; (b) utrata dochodu lub spodziewanych zysków; (c) utrata firmy; (d) utrata szans; (e) utrata lub zepsucie reputacji; (f) straty wyrządzone osobom trzecim; czy (g) jakiekolwiek pośrednie, czy szczególne szkody wynikłe z korzystania ze strony w jakikolwiek sposób.
 7. HD nie gwarantuje, ciągłości czy bezbłędności funkcji zawartych na stronie, ani że usterki będą usuwane, ani że strona czy serwer na którym jest ona udostępniona nie są zainfekowane wirusami czy nie zawierają błędów w oprogramowaniu.
 8. Nazwy, wizerunki i loga HD, Super-Nature czy stron trzecich i ich produktów i usług podlegają ochronie prawem autorskim, prawem do wzoru i są znakami zastrzeżonymi HD i/lub stron trzecich. Żaden z punktów tego regulaminu nie powinien być interpretowany jako udzielanie licencji czy prawa do użycia jakiegokolwiek znaku handlowego, patentu, praw do wzoru, czy praw autorskich HD czy osób trzecich, ani też przyznanie takiej licencji czy prawa w drodze domniemania, estoppelu czy innej.
 9. Umieszczając treści na stronie Super-Nature (włączając teksty, zdjęcia, pliki video czy audio) użytkownik wyraża zgodę, poprzez przekazanie tych treści, przekazać HD wieczyste, nieodpłatne, niewyłączne, podlegające sublicencjonowaniu prawo do wykorzystania, publikacji, modyfikowania, adaptacji, tłumaczenia, tworzenia pochodnych, dystrybucji, wykonywania, odtwarzania, publicznego udostępniania, i realizowania praw autorskich i do wizerunku w odniesieniu do umieszczonych treści na całym świecie, i/lub włączenie tych treści do innych publikacji w jakimkolwiek medium jeszcze nie znanym lub później rozwiniętym, w pełnym wymiarze jakichkolwiek praw które umieszczone treści mogą zawierać i zgodnie z polityką prywatności HD. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na udzielenie HD wymienionych powyżej praw, prosimy nie umieszczać treści na stronie.
 10. Ponadto, umieszczając treści na stronie:
  1. gwarantują Państwo, że:
  2. są Państwo ich autorami i mają Państwo prawo udostępniać je HD we wszystkich wymienionych powyżej celach;
  3. nie sa oszczercze;
  4. nie łamią żadnego prawa;
  5. gwarantują Państwo HD rekompensatę za jakiekolwiek honoraria prawnicze, szkody czy inne koszta na które HD może być narażone w wyniku złamania powyższej gwarancji;
  6. zrzekają się Państwo jakichkolwiek praw moralnych do treści w celu ich publikacji na stronie jak i w celach wymienionych powyżej.
 11. Zabronione jest umieszczanie na forum treści obraźliwych czy nielegalnych. Zakaz obejmuje tekst, grafikę, video, programy oraz pliki audio.
 12. Zakazane jest przedkładanie do publikacji treści z zamiarem popełnienia czy propagowania przestępstwa.
 13. Zgadzają się Państwo umieszczać wyłącznie materiały będące Państwa oryginalnym dziełem. Zakazuje się popełniania plagiatu, łamania, czy w jakikolwiek inny sposób naruszania praw stron trzecich, włączając w to prawo autorskie, prawa odnośnie znaku handlowego, tajemnicy handlowej, prywatności, reklamy, dóbr osobistych czy własności..
 14. Wyrażone w tych częściach opinie są opiniami użytkowników i nie muszą być zgodne ze stanowiskiem HD.
 15. Niniejszy serwis zawiera linki które odnoszą się do źródeł i informacji spoza strony internetowej HD. Linki te zostały umieszczone dla Państwa wygody jako dodatkowe źródło informacji. Wchodzą Państwo i korzystają z tych stron wyłącznie na własne ryzyko.
 16. Jeśli jakikolwiek z punktów niniejszego regulaminu jest nielegalny, nieważny lub w inny sposób niemożliwy do wyegzekwowania przez prawo kraju w którym ma on obowiązywać, zostanie on usunięty z niniejszego regulaminu w zakresie w jakim jest on nielegalny, nieważny czy niemożliwy do wyegzekwowania, przy czym pozostałe punkty regulaminu pozostaną w mocy i będą prawnie wiążące.
 17. Niektóre części serwisu mogą być przeznaczone tylko dla uprawnionych użytkowników i chronione hasłem. Jeśli są Państwo uprawnionymi użytkownikami tych części serwisu, zgadzają się Państwo ponosić pełną odpowiedzialność za nieujawnianie hasła i konta, i zgadzają się Państwo zgłosić HD ich zagubienie, kradzież, ujawnienie osobom trzecim, czy jakiekolwiek inne tego typu zdarzenie. Zgadzają się Państwo na poniesienie pełnej odpowiedzialności za wszelkie czynności dokonane z poziomu Państwa konta. Zgadzają się Państwo bezzwłocznie poinformować HD o jakimkolwiek nieuprawnionym korzystaniu z Państwa konta czy jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa związanym z serwisem, jeśli jest Państwu znane.
 18. Powyższy regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem izraelskim.

Helen Doron Ltd© 1997-2007